Sofra

Posjetite novouređenu Sofru, smještenu na novoj lokaciji. Trgovački centar Green Gold etaža -1.