Sofra

Posjetite novouređenu Sofru, smještenu na novoj lokaciji. Trgovački centar Green Gold, etaža -1.